För att kunna ge dig bästa tänkbara behandling behöver vi först få veta lite mer kring din sjukdomshistoria innan vi gör en grundläggande undersökning. Därefter anpassar vi behandlingen för att kunna hjälpa dig på bästa sätt.

En behandling kan skilja sig mycket från person till person och innehålla olika manuella tekniker samt träning och rådgivning. Ett besök hos oss tar ca. 30 minuter och du får oftast klä av dig tröja och byxor när vi undersöker och behandlar dig.

Vår arbetsmodell ser ut så här:
 Analysera: Vi förhör oss om dina besvär och undersöker dig grundligt.
• Förklara: Vi går igenom vad vi tror orsakar dina besvär och gör en plan och sätter upp mål för din utveckling.
 Behandla: Vi behandlar dig och försöker lindra smärtan och återställa funktionen.
 Utveckla: Genom t.ex. träning utvecklar vi dina svagheter för att förhindra nya besvär.