Som legitimerade naprapater och därmed vårdgivare är vi enligt lag skyldiga att föra journal över de tjänster vi utför. På Nordic Refit använder vi oss av databaserat journalsystem och det är endast vi som arbetar på klinikerna som har tillgång till dessa. De delas inte med någon annan vårdgivare utan ditt medgivande. Den lagliga grunden till insamlande av personuppgifter är patientdatalagen (PDL).

De uppgifterna vi för in i din journal ska vara relevanta för din besöksorsak samt för ditt allmänna hälsotillstånd. Det är dina uppgifter och du har rätt att ta del av dessa, få de flyttade eller justerade om du så väljer. Enligt lag skall journaler arkiveras 10 år efter sista journalanteckningen, därefter raderas de. Nedan hittar du hela vår integritetspolicy.

Har du ytterligare frågor kring dina uppgifter så tveka inte att höra av dig till oss.

Integritetspolicy för Nordic Refit

Inledning

Vi värnar om din integritet och har tagit fram den här integritetspolicyn för dig. I den beskrivs hur vi hanterar de personuppgifter vi får del av när du är i kontakt med oss. Observera att Integritetspolicyn inte gäller för webbplatser det finns länkar till på vår hemsida.

Personuppgiftsansvarig är för:

Nordic Refit Lund och Helsingborg
Hb Helsingborgs Ryggklinik
(916545-6386)

Information vi samlar in om dig
När du bokar tid eller på annat sätt kontaktar oss kan vi komma att samla in dina personuppgifter. Dessa hanteras enligt PDL (Patientdatalagen) och GDPR.

De uppgifter du lämnar i samband med tidsbokning hanteras av oss genom ett externt system (Clinicbuddy) vilka vi har ingått personuppgiftsbidrädesavtal (PUB) med.

Uppgifter om din hälsa
När du nyttjar våra tjänster, exempelvis naprapatbehandlingar samlar vi in dina personuppgifter och allmänna samt specifika uppgifter om din hälsa. Dessa uppgifter journalförs och hanteras i enlighet med Patientdatalagen och andra tillämpliga lagar inom hälso- och sjukvård.

Ändamål och laglig grund för hantering av dina personuppgifter
Vi hanterar kontaktuppgifter samt uppgifter om din hälsa för att kunna utföra våra tjänster och hålla en löpande kontakt med våra kunder. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av avtal eller samtycke från dig.

Vi behandlar även din mejladress och/eller mobilnummer för kvalitetssäkringsändamål och marknadsföringsändamål i syfte att inhämta dina synpunkter om våra tjänster. Marknadsföringen kan bestå av att du kan få förfrågan om att lämna ett omdöme kring hur du upplevt våra tjänster och om du vill rekommendera oss till andra konsumenter.

Söker du arbete hos oss hanterar vi dina uppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att driva en rekryteringsprocess.

Vi hanterar enbart uppgifter inom EU/EES.

Med vem vi delar dina personuppgifter
Dina personuppgifter kan komma att delas med våra tjänsteleverantörer när det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Personuppgifter som överförts till våra tjänsteleverantörer får endast användas av dem för att utföra sina uppgifter gentemot oss.

Dina rättigheter
Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har om dig eller själv vill få tillgång till, rätta, begära begränsning av, överföra till annan personuppgiftsansvarig eller invända mot vår hantering av dessa, ber vi dig kontakta oss.

Om du inte är nöjd med det sätt vi hanterat dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.

Hur vi skyddar dina personuppgifter
För att skydda dina uppgifter så att de inte ska försvinna, ändras eller utsättas för obehörig åtkomst har vi vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder. Vi har även sett över rutiner i verksamheten och inventerat den information vi hanterar om våra kunder och partners för att ytterligare minimera riskerna för känsliga uppgifter.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter
Dina personuppgifter sparas så länge det finns ett ändamål i enlighet med denna integritetspolicy eller i enlighet med lag. Journaluppgifter sparas som regel i minst 10 år.

Cookies
En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator i syfte att förbättra upplevelsen och förenkla användandet av hemsidan. Genom att använda hemsidan samtycker du till detta. Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra inställningarna i din webbläsare så att de inte accepteras.

Vissa funktioner på webbplatsen kan påverkas om cookies blockeras.

Uppdateringar av denna integritetspolicy
Vi kan komma att uppdatera denna policy. Den senaste versionen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida.