ERGONOMI

Ergonomi betyder läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar. Det kan ofta handla om hur arbetsplatsen, och arbetsmiljön, bör se ut rent tekniskt för att inte slita på kroppen i onödan. Exempelvis kring arbetsställning, arbetshöjd, ljud, ljus och klimat. Men även hur kroppen används på ett riktigt sätt när det handlar om att skjuta, dra, lyfta, bära och vilken kroppshållning som är mest optimal.

En del av tillfrisknandet efter t.ex. besvär i rygg, nacke eller axlar kan vara att se över din arbetsplats och dess ergonomi. Vi gör arbetsplatsanalyser av såväl enstaka arbetsplatser som hela företag. Kontakta gärna oss för mer information.

 

MASSAGE

Massage ger effektiv hjälp vid olika muskulära smärttillstånd. Massagen ökar syretransporten till musklerna och ger en förbättrad funktion och ökad motståndskraft mot belastning. Vid redan uppkomna besvär kan massage påskynda läkning, återhämtning och rehabilitering. Genom massagen frigörs hormonet oxytocin som har en lugnande inverkan och därför ger massage även god effekt vid olika stressymptom. Massagen hjälper dig att komma ner i varv och bli skönt avslappnad. Vi erbjuder massage på plats hos ditt företag. Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att få glada och friska medarbetare. Vi erbjuder massage ute hos företag. Kontakta oss för mer information och offert.

GRUPPTRÄNING

Kontakta oss för mer information.