Ja, vi har avtal med de flesta försäkringsbolagen och du kan om du vill be om att få komma till oss.

Ja, förebyggande behandling eller friskvårdande behandling kan du använda ditt friskvårdsbidrag till. Till skillnad från vanlig naprapatbehandling är friskvårdande behandlingar belagda med 25 % moms vilket ger ett högre pris.

Vi finns valbara i friskvårdsportaler som tex Benify och Actiway.

Nej, vi arbetar privat utan avtal med landstinget. Ett besök bekostas av dig privat, ditt företag eller en privat sjukvårdsförsäkring och oftast får du tid betydligt snabbare än i den traditionella vården.

Ett besök hos oss kostar från och med den 1/1 2023 – 680 kr (Åre 700 kr). Helgbesök kostar 890kr.

Jourtider (Stängda tider eller helgdagar) kostar f.n. 1300 kr.

Är du student? Vid uppvisande av giltigt studentkort betalar du 600 kr.

Ja, vi tar emot barn. Behandling och rehabilitering av barn skiljer sig mycket från behandling av vuxna. Det vi framförallt erbjuder till barn är undersökning, rådgivning och egenvård. Viss behandling förekommer också, men behandlingsmetoderna är då anpassade efter barnets ålder.

Ja, vi behandlar gravida, men behandlingen anpassas efter hur långt du kommit i din graviditet.

Öppettider Helsingborg:
Mån, tors, fre 7-17, tis och ons 7-20

Öppettider Nordic Refit – Åre:
08:00-16:00, eller enligt överenskommelse.

Öppettider Nordic Refit – Lund:
Mån och tors 7-17, tis 7-14, ons 15-19

Uppstår behovet av akut hjälp under stängda tider försöker vi i möjligaste mån att öppna upp kliniken även under helgdagar. Jourtaxa f.n. 1300 kr/besök.

Ett besök inleds med att vi hämtar dig i väntrummet. För att kunna ge dig bästa tänkbara behandling behöver vi först få veta lite mer kring din sjukdomshistoria innan vi gör en grundläggande undersökning. Därefter anpassar vi behandlingen för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. En behandling kan skilja sig mycket från person till person och innehålla olika manuella tekniker samt träning och rådgivning. Ett besök hos oss tar ca. 30 minuter och du får oftast klä av dig tröja och byxor när vi undersöker och behandlar dig. Vi arbetar enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) och innehar patientförsäkring samt medlemskap i både Svenska naprapatförbundet och Svenska sjukgymnastförbundet.

Vår arbetsmodell ser ut så här:
Analysera: Vi förhör oss om dina besvär och undersöker dig grundligt. Förklara: Vi går igenom vad vi tror orsakar dina besvär och gör en plan och sätter upp mål för din utveckling.
Behandla: Vi behandlar dig och försöker lindra smärtan och återställa funktionen.
Utveckla: Genom tex träning utvecklar vi dina svagheter för att förhindra nya besvär.

Det finns inget enkelt svar på den här frågan, även om vi får den i princip dagligen. Samtliga tre ovan nämnda yrkesgrupper arbetar inom det man kallar för avancerad manuell medicin och syftar till att hjälpa patienter med besvär eller smärta i rörelseapparaten. Vi tror att det viktigaste är vem man kommer till, och inte vad, eftersom det handlar minst lika mycket om personkemi som yrkestitel. Svårigheten med att försöka definiera olikheterna mellan dessa grupper är att likheterna egentligen är större än skillnaderna.

Naprapaten undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och nedsatt funktion i hela det neuromuskuloskeletala systemet. I behandlingen tas hänsyn till såväl leder och skelett som muskler och övriga mjukdelar och just denna helhetssyn där specifik och hög kompetens inom naprapatisk manuell terapi kombineras med goda kunskaper inom ortopedisk och annan konventionell medicin är själva kärnan inom naprapati. En naprapat arbetar främst med sina händer och kombinerar på ett effektivt sätt olika manuella behandlingstekniker som manipulation och mobilisering samt mjukdelsbehandling som massage, bindvävstekniker och pressur. De manuella behandlingsteknikerna kombineras vid behov med till exempel elektroterapi som laser och stötvågsbehandling. Många naprapater använder även akupunktur/dry needling som ett komplement. För att nå ett varaktigt resultat är naprapaten noga med att motivera patienten att själv vara delaktig i rehabiliteringen och behandlingen följs vanligen upp med individuella träningsprogram och råd om arbetsställningar. En kiropraktor behandlar de besvär eller skador som orsakas av störningar i leder, muskler, nervsystem och deras inbördes relation. Det övergripande syftet med kiropraktisk behandling är att återställa och upprätthålla normal funktion i leder, muskler och nervsystem. För att åstadkomma detta använder sig kiropraktorn främst av olika exakta handgrepp. Den huvudsakliga behandlingsmetoden är manipulation (s.k. justering), men även annan manuell behandling förekommer.

Osteopati är en form av manuell medicin som innebär att man använder händerna som redskap i diagnos och behandling. Osteopater behandlar inte bara det område som gör ont utan försöker hitta de bakomliggande orsakerna till varför besvären har uppstått. Genom att förbättra funktionen påverkas bl.a. cirkulationen, det lymfatiska systemet och nervsystemet så att kroppens självläkning kan fungera optimalt. Behandlingen sker utifrån varje persons individuella förutsättningar för att skapa det bästa möjliga utgångsläget för hälsa och välmående.

Eftersom vi är naprapater till yrket är det såklart lättare för oss att förklara vad vi gör. Vill du läsa mer föreslår vi att du kontaktar respektive yrkeskårs förbund enligt länkarna nedan.

naprapater.se

osteopatforbundet.se

kiropraktiskaforeningen.se

.