Ja, vi har avtal med de flesta försäkringsbolag och du kan, om du vill, be om att få komma till oss.

Ja, du kan använda ditt friskvårdsbidrag för förebyggande behandling eller friskvårdsbehandling. Till skillnad från vanlig naprapatbehandling är friskvårdsbehandlingar belagda med 25% moms, vilket ger ett högre pris. Vi finns i friskvårdsportaler som Benify och Actiway.

Nej, vi jobbar privat utan avtal med landstinget. Ett besök bekostas av dig privat, ditt företag eller en privat vårdförsäkring och du får oftast en tid mycket snabbare än inom traditionell vård.

Ett besök hos oss kostar från 1/1 2024 – 700 kr. Helgbesök kostar 890 kr.

Jourtider (Stängt eller helgdagar) kostar för närvarande 1 300 kr.

Är du en student? Mot uppvisande av giltigt studiekort betalar du 620 kr.

Ja, vi tar emot barn. Behandling och rehabilitering av barn skiljer sig mycket från behandling av vuxna. Det vi i första hand erbjuder barn är undersökning, rådgivning och egenvård. Viss behandling förekommer också, men behandlingsmetoderna anpassas då efter barnets ålder.

Ja, vi behandlar gravida men behandlingen anpassas efter hur långt du är i din graviditet.

Öppettider Helsingborg: mån, tors, fre 7-17, tis och ons 7-8

Öppettider Nordic Refit – Lund: mån och tors 7-17, tis 7-14, ons 15-19

Om behov av akut hjälp uppstår under stängd tid försöker vi i möjligaste mån öppna kliniken även under lov. Jouravgift för närvarande 1 300 kr/besök.

Ett besök börjar med att vi hämtar dig i väntrummet. För att kunna ge dig bästa möjliga behandling behöver vi först veta lite mer om din sjukdomshistoria innan vi gör en grundundersökning. Vi anpassar sedan behandlingen för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. En behandling kan skilja sig mycket från person till person och innehålla olika manuella tekniker samt utbildning och rådgivning. Ett besök hos oss tar ca. 30 minuter och du får oftast ta av dig tröjan och byxorna när vi undersöker och behandlar dig.

Vi arbetar enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) och innehar patientförsäkring samt medlemskap i både Svenska Naprapatförbundet och Svenska Fysioterapiförbundet.

Vår arbetsmodell ser ut så här: Analysera: Vi frågar efter dina problem och undersöker dig grundligt. Förklara: Vi går igenom vad vi tror orsakar dina problem och gör en plan och sätter upp mål för din utveckling. Behandla: Vi behandlar dig och försöker lindra smärtan och återställa funktionen. Utveckla: Genom träning utvecklar vi till exempel dina svagheter för att förebygga nya problem.

Det finns inget enkelt svar på denna fråga, även om vi får det dagligen. Alla tre ovan nämnda yrkesgrupper arbetar inom det som kallas avancerad manuell medicin och syftar till att hjälpa patienter med problem eller smärta i rörelseapparaten. Vi tror att det viktigaste är vem du når, och inte vad, för det handlar minst lika mycket om personkemi som yrkestitel. Svårigheten med att försöka definiera skillnaderna mellan dessa grupper är att likheterna faktiskt är större än skillnaderna.

Naprapaten undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar smärttillstånd och nedsatt funktion i hela neuromuskuloskeletala systemet. I behandlingen beaktas såväl leder och skelett som muskler och andra mjukdelar och det är just denna helhetssyn där specifik och hög kompetens inom naprapatisk manuell terapi kombineras med goda kunskaper inom ortopedi och annan konventionell medicin som är själva kärnan i naprapati. En naprapist arbetar i första hand med händerna och kombinerar effektivt olika manuella behandlingstekniker som manipulation och mobilisering samt mjukdelsbehandling som massage, bindvävstekniker och tryck. De manuella behandlingsteknikerna kombineras vid behov med till exempel elektroterapi som laser- och stötvågsbehandling. Många naprapater använder även akupunktur/dry needling som komplement. För att nå ett bestående resultat är naprapaten noga med att motivera patienten att själv delta i rehabiliteringen och behandlingen följs oftast upp med individuella träningsprogram och råd om arbetsställningar. En kiropraktor behandlar de problem eller skador som orsakas av störningar i leder, muskler, nervsystemet och deras inbördes samband. Det övergripande syftet med kiropraktisk behandling är att återställa och bibehålla normal funktion i leder, muskler och nervsystem. För att uppnå detta använder kiropraktorn främst olika precisa handgrepp. Den huvudsakliga behandlingsmetoden är manipulation (så kallad justering), men även annan manuell behandling förekommer.

Osteopati är en form av manuell medicin som går ut på att använda händerna som verktyg vid diagnos och behandling. Osteopater behandlar inte bara området som gör ont, utan försöker hitta de bakomliggande orsakerna till att besvären har uppstått. Genom att förbättra funktionen t ex cirkulationen, lymfsystemet och nervsystemet så att kroppens självläkning kan fungera optimalt. Behandlingen sker utifrån varje persons individuella förutsättningar för att skapa bästa möjliga utgångspunkt för hälsa och välmående.

Eftersom vi är naparapater till yrket är det såklart lättare för oss att förklara vad vi gör. Vill du läsa mer föreslår vi att du kontaktar respektive yrkesförbund enligt länkarna nedan.

naprapater.se

osteopatforbundet.se

chiropractiskaforeningen.se

.