Niklas Lagerborg
Leg. Naprapat, examen 2017

Balans är viktigt i många delar av ens liv och lekfullhet är något som alltid ska finas i våra liv. Så med en lekfull nyfikenhet kommer Niklas att lära känna dig och ditt besvär för att finna en god lösning tillsammans, som vill inspirera dig till bättring.

Kontakt:
Mobil: 0709-66 74 14
Mail: nl@nordicrefit.se