Magdalena Waller Dahlgren
Leg. naprapat, examen 2007.
Verksam i Åre i snart 10 år och vidareutbildad inom dry needling och akupunktur samt certifierad Mamma-Mage-terapeut.
Kontakt:
Mobil: 070 – 205 52 31
Mail: mw@nordicrefit.se